Politica de Confidențialitate

Compania „TVOTT.MD” a elaborat prezenta Politică de confidențialitate cu scopul de a explica practicile noastre de colectare și diseminare a informațiilor aplicate pentru pagina noastră internet (https://tvott.md/), precum și de a prezenta serviciile noastre de procesare a plăților („Serviciile” noastre). În general, puteți vizita spațiile publice de pe pagina noastră de internet fără să vă identificați. Politica noastră generală constă în colectarea doar a informației necesare pentru deservirea dvs în calitate de client al companiei „TVOTT.MD”. În cazul când veți utiliza sau crea un cont pe pagina noastră, vom înțelege că ați confirmat și ați acceptat condițiile din prezenta Politică de confidențialitate.

Informația pe care o colectăm

Date personale

Compania noastră recepționează și păstrează datele personale pe care ni le furnizați, precum și anumite informații aferente despre tranzacții, pe care le colectăm în urma utilizării de către dvs a zonelor protejate cu parole de pe pagina noastră de internet sau ca urmare a utilizării Serviciilor noastre. Vă prezentăm în continuare o listă a metodelor de bază pe care le aplicăm la colectarea datelor personale.

* Date prezentate la înregistrare. Pentru a utiliza zonele protejate cu parole de pe pagina noastră de internet sau Serviciile noastre, trebuie să vă creați un cont pe pagina noastră. În procesul înregistrării veți fi solicitat să prezentați anumite date de contact (nume, adresa poștală electronică).

* Date prezentate la efectuarea tranzacțiilor. În cazul când efectuați o tranzacție de procurare, compania noastră poate să colecteze diverse tipuri de date de facturare ale dvs, inclusiv prenumele, numele și adresa poștală electronică. De asemenea, compania noastră poate să colecteze date despre tranzacția de procurare, cum ar fi datele despre comandă, data și suma tranzacției.

Date despre utilizarea paginii noastre de internet și a serviciilor noastre

În procesul utilizării paginii noastre de internet și a Serviciilor noastre de către dvs, compania noastră poate să colecteze anumite tipuri de date cu privire la utilizările respective.

* Date despre trafic. Compania noastră recepționează anumite tipuri de date la fiecare interacționare a dvs cu pagina și Serviciile noastre. Spre exemplu, compania noastră poate colecta diverse tipuri de date „clickstream”, care indică istoricul accesărilor efectuate de dvs și care ne ajută să identificăm tipurile de pagini de internet care vă interesează mai mult. Aceste date includ informația despre adresa IP, punctele de accesare și părăsire a paginii de internet, condițiile de căutare, adresele paginilor de internet pe care le vizitați, vizualizările de pagini și afișările. În plus, informația mai poate fi colectată în mod automat prin intermediul utilizării modulelor cookie și a balizelor Web („web beacons”) la care se referă în mod detaliat punctul de mai jos.
* Modulele Cookie reprezintă niște fișiere de dimensiuni mici amplasate pe unitatea de hard disk de o pagină de internet atunci când aceasta este vizitată. Fișierele respective identifică calculatorul dvs și înregistrează preferințele dvs, precum și alte date despre vizita dvs pentru ca atunci când veți reveni la pagina respectivă, aceasta să vă recunoască și să personalizeze vizita dvs. În general, compania noastră utilizează module cookie pentru a colecta date care să ne permită stabilirea direcțiilor de îmbunătățire a paginii și serviciilor noastre (acestea indicând cele mai populare zone, parametri și produse); pentru a personaliza pagina și a face recomandări în baza produselor pe care le-ați apreciat pozitiv în trecut, precum și pentru a diversifica în sens pozitiv experiența paginii noastre și a efectua tranzacțiile solicitate de dvs. Agenții de publicitate care postează anunțuri publicitare pe pagina noastră pot să-și folosească propriile lor module cookie. Utilizarea acestui tip de module cookie cade sub incidența politicilor de confidențialitate ale agenților care plasează anunțurile publicitare, și respectiv nu constituie obiectul prezentei politici. Majoritatea programelor de navigare („browser”) acceptă modulele cookie în regim de configurare prestabilită. Modificând opțiunile programului de navigare, puteți modifica configurarea pentru a nu accepta modulele cookie sau pentru a primi o notificare înainte de a accepta un modul cookie de pe paginile pe care le vizitați. Chiar și în cazul când alegeți să nu acceptați modulele cookie, veți putea accesa acele zone ale paginii noastre care sunt disponibile publicului larg, dar e posibil să nu puteți utiliza anumiți parametri ai paginii sau serviciile noastre, și s-ar putea să aveți parte de o experiență mai puțin satisfăcătoare.

Date despre minori

Pagina noastră este destinată unui public larg și nu este concepută cu intenția de a colecta date de identificare personală de la minori. Prin urmare, în scopul asigurării securității copiilor și respectării prevederilor Legii privind protecția confidențialității online a copiilor, minorii cu vârsta sub 16 ani nu sunt autorizați să se înscrie în listele noastre de adrese, să viziteze zonele private de pe pagina noastră sau să utilizeze într-un alt mod Serviciile noastre. „TVOTT.MD” nu colectează în mod intenționat date personale de la minori.

Date fără caracter personal

Datele fără caracter personal sunt date care nu sunt corelate cu o anumită persoană identificabilă. Datele fără caracter personal pot include informații comasate despre un grup sau o categorie de servicii sau utilizatori din care au fost eliminate identitățile de utilizator individuale, fără ca acestea să mai poată fi ușor corelate. Datele respective pot include date de trafic generale, tendințe de utilizare, date demografice anonime și date ale sondajelor. Datele generale ne ajută să înțelegem tendințele și necesitățile utilizatorilor noștri ca noi să ne putem concentra asupra unor noi parametri sau să ajustăm într-un alt mod pagina noastră.

Atunci când accesați zonele publice de pe pagina noastră, compania noastră nu colectează date despre identitatea dvs sau alte date cu caracter personal ale dvs. Totuși, după cum am menționat mai sus, compania noastră colectează anumite date de trafic fără caracter personal despre dvs în baza activității dvs pe pagina noastră.

Modul în care compania noastră utilizează datele dvs cu caracter personal
Utilizarea în interiorul companiei

În general, compania noastră utilizează date cu caracter personal în interiorul companiei în scopul deservirii utilizatorilor noștri și îmbunătățirii / dezvoltării relațiilor noastre cu utilizatorii. Spre exemplu, înțelegând modul în care utilizați pagina noastră de internet de pe calculatorul dvs, compania noastră are posibilitatea să vă adapteze și să personalizeze experiența dvs. Mai concret, compania noastră utilizează datele cu caracter personal pentru a realiza tranzacțiile solicitate de dvs, pentru a anticipa și soluționa problemele de pe pagina noastră, pentru a răspunde la solicitările de suport parvenite de la utilizatori, precum și pentru a expedia buletine informative periodice. Vă invităm să studiați punctul următor pentru a lua cunoștință de cazurile când compania noastră comunică date cu caracter personal unor terți.

Comunicarea datelor cu caracter personal către terți

Compania noastră nu împrumută, nu vinde și nu dezvăluie date cu caracter personal altor persoane sau companiilor neafiliate, cu excepția următoarele cazuri: când avem acordul din partea dvs (care este necesar pentru efectuarea anumitor tranzacții comerciale), când acest lucru ni se solicită în temeiul legii, sau când suntem autorizați pentru a ne proteja drepturile sau proprietatea companiei. În punctul următor sunt prezentate detalii mai ample privind circumstanțele de dezvăluire susmenționate.

* Acordul utilizatorilor. Vom comunica date cu caracter personal cu acordul dvs, pe care puteți să ni-l prezentați în formă scrisă sau verbală, prin mijloace care să permită o comunicare în regim de timp real sau în baza unui acord stabilit cu „TVOTT.MD”. În eventualitatea când compania noastră va oferi servicii noi în viitor, iar aceste servicii vor necesita comunicarea datelor cu caracter personal către terți sau alte moduri de utilizare a datelor respective care nu au fost prevăzute în prezenta Politică, compania noastră va actualiza prezenta Politică în sensul reflectării modificărilor survenite.

* Procesarea tranzacțiilor. Compania noastră comunică date cu caracter personal către terți în legătură cu, sau în virtutea necesităților în procesul de deservire sau prelucrare a produsului sau serviciului solicitat sau autorizat de dvs, de efectuare, gestionare sau validare a unei tranzacții solicitate sau autorizate de dvs, sau de întreținere / deservire a contului dvs. Spre exemplu, compania noastră poate apela la serviciile unui furnizor terț pentru a procesa tranzacțiile dvs. Printre respectivii furnizori de servicii se pot număra furnizorii de servicii financiare, cum ar fi băncile, și furnizorii de servicii nefinanciare, cum ar fi companiile de procesare a datelor, organizațiile de conformitate, și organizațiile de marketing. În cazul când un terț va acționa în exclusivitate în numele companiei noastre, vom solicita ca respectivul terț să acționeze în conformitate cu practicile de confidențialitate ale companiei noastre.

* Analiza internă. Compania noastră este în drept să utilizeze date despre dvs în scopuri de evidență statistică internă, de proiectare sau în scopuri operaționale, cum ar fi estimarea numărului de vizitatori, evaluarea modelelor de trafic generale, precum și sesizarea tendințelor demografice, de interes al clienților, de procurare și a altor tendințe în rândurile utilizatorilor noștri. Compania noastră este în drept să contracteze terți pentru realizarea acestor sarcini; cu toate acestea, terții nu sunt în drept să utilizeze sau să comunice datele dvs cu caracter personal în alte scopuri.
* Afiliații companiei noastre. Compania noastră poate să transmită afiliaților săi toate datele private cu caracter personal pe care le colectează despre dvs pentru a le permite afiliaților sau pentru a crea condiții mai favorabile pentru compania noastră în vederea oferirii unor produse sau servicii noi sau suplimentare; pentru a îmbunătăți calitatea produselor sau serviciilor pe care compania noastră vi le oferă în prezent; precum și pentru a facilita, pentru compania noastră și afiliații noștri, procesul de evaluare a produselor/serviciilor curente și de creare a unor produse/servicii noi. „Afiliații” pot fi furnizori de servicii financiare, cum ar fi furnizorii de servicii de asistență generală în afaceri, și organizațiile de comerț și suport afiliate, inclusiv furnizorii de servicii de asistență și deservire a sistemelor și servicii de conformitate.
* Transfer de afaceri. Datele despre utilizatorii companiei noastre și pagina de internet se numără printre cele mai importante active ale companiei noastre. Prin urmare, datele despre utilizatorii companiei noastre, inclusiv datele cu caracter personal, vor fi transmise în cadrul procesului de fuzionare sau achiziție, înființare a unei societăți separate care să deservească pagina noastră de internet, să ofere serviciile companiei noastre sau să creeze produse, să vândă sau să gajeze activele companiei, precum și în caz de insolvabilitate, faliment sau administrare judiciară când datele cu caracter personal vor fi transmise în calitate de bunuri ale companiei.
* Protejarea companiei „TVOTT.MD” și a altor persoane. Compania noastră poate dezvălui date cu caracter personal atunci când consideră că o astfel de dezvăluire este adecvată pentru a asigura respectarea prevederilor legislației (de ex. în caz de prezentare a unei citații legale, a unui mandat sau a unei hotărâri judecătorești); pentru a valida sau aplica politicile noastre; pentru a iniția, comunica, factura și colecta sumele ce ni se cuvin; pentru a proteja drepturile de proprietate ale companiei noastre, sau pentru a proteja utilizatorii noștri împotriva utilizării frauduloase, abuzive sau ilegale a paginii de internet și a serviciilor oferite de compania noastră; sau în cazul când avem temeiuri rezonabile să credem că în virtutea unei situații excepționale ce implică un pericol imediat pentru viața și sănătatea oamenilor este necesar să comunicăm date sau este justificabilă comunicarea imediată a înregistrărilor.

Paginile de internet ale terților

Pagina companiei „TVOTT.MD” conține link-uri către pagini ale terților. În special, puteți fi redirecționat către pagina unui terț în scopul procesării unei tranzacții financiare. Paginile respective sunt subordonate reglementărilor de confidențialitate ale terților respectivi, iar compania „TVOTT.MD” nu poartă răspundere pentru operațiunile acestora, care includ fără limitare practicile de utilizare a datelor aplicate de terții respectivi. Înainte de a comunica date cu caracter personal către sau prin intermediul terților menționați, utilizatorii trebuie să studieze declarația de confidențialitate de pe paginile respective.

Aplicația folosește servicii terțe care pot colecta informații utilizate pentru a vă identifica.

Link către politica de confidențialitate a furnizorilor de servicii terți utilizați de aplicație

* Google Play Services
* AdMob
* Firebase Analytics
* Fabric
* Crashlytics

Securitate

Zonele publice de pe pagina de internet a companiei noastre nu sunt criptate sau protejate cu parole. Compania noastră aplică măsuri de securitate rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura protecția împotriva pierderii, abuzului și modificării datelor aflate sub controlul nostru. Vă atenționăm că compania noastră nu are nici un control asupra securității altor pagini de internet pe care le vizitați, cu care interacționați sau de pe care procurați produse sau servicii. Compania noastră nu vă poate garanta o protecție a datelor împotriva interceptărilor, acaparării, abuzului, modificării, dezvăluirii sau accesării în circumstanțe accidentale sau prin acțiuni neautorizate întreprinse de alte persoane.

Pentru a vă proteja securitatea datelor dvs în procesul transmiterii, compania noastră utilizează programe SSL (Secure Sockets Layer) care criptează datele introduse de dvs. De asemenea, compania noastră utilizează o locație sigură de hosting a server-ului, dispune de protecție firewall, aplică accesul controlat și tehnologii de criptare pentru a asigura protecția datelor dvs.

Modificarea Politicii de Confidențialitate

Compania noastră poate revizui prezenta Politică în caz de modificare a practicilor sale, cum ar fi schimbarea tehnologiilor, adăugarea serviciilor noi sau modificarea serviciilor existente. Toate modificările vor fi reflectate în prezentul document pentru a vă ține permanent la curent referitor la datele colectate de compania noastră și modul de utilizare a acestora. Puteți imprima sau descărca o copie a prezentului document pentru evidență personală.

În cazul în care vom efectua modificări în textul prezentei Politici sau în procedura de gestionare a datelor dvs cu caracter personal, compania noastră va posta o notificare de actualizare pe pagina noastră de internet și va schimba data prezentei Politici. În situația când compania noastră va intenționa să utilizeze date cu caracter personal într-un mod ce diferă substanțial de cel prevăzut în prezenta Politică la momentul colectării datelor respective, compania noastră vă va oferi o posibilitate rezonabilă de a vă exprima acordul cu modificarea survenită. Cu toate acestea, dacă veți elimina / dezactiva contul dvs, nu veți fi contactat, iar datele dvs cu caracter personal nu vor fi utilizate în varianta procedurii modificate. Dacă nu sunteți de acord, datele dvs cu caracter personal vor fi eliminate și nu veți mai putea utiliza pagina noastră de internet sau serviciile noastre pe viitor. În cazul utilizării paginii noastre de internet și a produselor noastre după notificarea despre modificarea, urmează să vă exprimați acordul cu politica de confidențialitate în vigoare la momentul respectiv. Compania noastră va utiliza datele în conformitate cu cea mai recentă declarație de confidențialitate.

Contactarea companiei „TVOTT.MD”

Puteți să ne contactați prin postă electronică la adresa contact@tvott.md. Vă rugăm să ne informați despre eventualele încălcări ale prezentei Politici.

Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile de utilizare ale companiei noastre.

Aveți întrebări?

Am colectat răspunsuri detaliate pentru dvs.

Servicu TvOTT este un serviciu de televiziune online care vă ofertă posibilitatea să priviți posturile preferate oriunde și pe orice echipament, indiferent de operatorul de servicii internet și modalitatea de conectare. Nu este nevoie să perfectați un contract pe un termen anumit sau să aveți o adresă fixă de prestare a serviciului. Serviciu vă oferă libertate deplină și calitate a imaginii în FullHD. 

 

Pentru a accesa contul dvs. în aplicație, utilizați numărul de telefon și parola dvs. din cabinetul personal. Dacă ați uitat parola, vă rugăm să urmați pașii indicați pe: www.tvott.md pentru restabilirea parolei.

Găsiți mai multe detalii în instrucțiuni.

Aplicația TvOTT susține toate funcționalitățile moderne ale unui serviciu de televiziune, și anume:

Arhivă Tv - 7 zile. Puteți reveni la titlurile și emisiunile tv pe care nu ați reușit să le priviți cu pînă la 7 zile în trecut.

Time Shifting  - aplicați vă pune la dispoziție funcționalitățile de play/pauză și fast forward and rewind.

EPG - ghid electronic al emisiunilor tv, cu ajutorul căruia puteți găsi ușor emisiunea de care aveți nevoie din arhiva tv sau să vedeți ce urmează a fi difuzat pe posturile Tv.

Puteți testa gratuit calitatea serviciului și funcționalitățile acestuia, fără obligații pe timpul testului, după crearea unui cont de client. După expirare nu aveți obligații de plată sau termeni la liberă discreție, puteți decide continuarea serviciului sau stoparea acestuia. 

Orice abonament de la TvOTT include vizionarea pe patru echipamente de recepție simultan, fie acestea SmartTv-uri, echipamente mobile sau STB-uri.

Puteți instala aplicația pe următoarele echipamente:

  1. Samsung SmartTv sistem operare Tizen.
  2. LG SmartTv sistem operare WebOS.
  3. SmartTv-uri sistem operare Android Tv.
  4. Echipamente mobile (telefoane, tablete, etc.), sisteme de operare Android și IOS.
  5. Echipament STB AppleTv 
  6. Echipamente STB, sistem operare Android și Android Tv.

Aplicația TvOTT poate fi găsită în magazinul de aplicații al sistemului dvs. de operare. Tastați în meniul de căutare TVOTT și primul rezultat va fi aplicația de care aveți nevoie. TvOTT urmează să fie denumirea aplicație și nu element al descrierii acesteia.

Găsiți mai multe detalii în instrucțiuni.

Vă rugăm să verificați semnalul 3/4G sau WiFi în cazul conectării fără fir, un semnal prost duce la degradarea imaginii sau întreruperea acesteia. Dacă utilizați un echipament conectat prin fir, vă rugăm să verificați calitatea conexiunii și viteza de acces la internet. O viteză mai mică de 4Mbps sau un ping mare pot duce la degradarea imaginii.

Achitare serviciilor se face prin intermediul cabinetului personal din sistem. Pentru aceasta este necesar să vă autentificați în cabinetul personal, să faceți click pe ”Prelungește pachetul” și să urmați pașii. Plățile se proceseaza 24 din 24, 7 zile din 7.

Planul tarifar - pachetul de servicii poate fi schimbat la începutul următorului ciclu de achitare. Deci, după expirarea planului tarifar activat, puteți activa un alt plan tarifar.

Achitare pentru servicii se face în avans la momentul activării pachetului de servicii și va include plata pentru 30 de zile de serviciu. La expirarea acestuit termen veți putea selecta un nou pachet sau prelungi pachetul deja selectat.

Reclamațiile pot fi depuse prin apel telefonic la serviciu suport clienți, expediate pe adresa de email a companiei sau depuse fizic la adresa companiei.

Nu există un termen minim la care sunteți obligat. La achiziția unei luni de servicii veți beneficia de serviciu pe durata selectată și ulterior decideți singuri dacă doriți să prelungiți serviciul sau aveți nevoie de o pauză.

Sistemul de plăți utilizat pe pagina companiei www.tvott.md este gestionat de către bancă, ca urmare, compania nu gestionează, stochează sau păstrează date personale cu referire la cardul dumneavoastră de plăți. La momentul efectuării plății, compania transmite datele despre nume cont client către sistemul bancar, pentru a recepționa și reflecta corect plata în contul abonatului. 

Sunteți gata să vizionați? Introduceți numarul de telefon pentru a vă crea sau reporni abonamentul.